Datos Demograficos

Leiro
Ourense
Superficie 38,3 km²
   
 
SOCIEDADE E POBOACIÓN
Poboación (Padrón) Total Homes Mulleres Período Fonte  
Poboación 1.931 926 1.005 2005 INE
   de 0 a 15 anos 137 75 62 2005 INE
   de 16 a 64 anos 1.153 598 555 2005 INE
   de 65 e máis anos 641 253 388 2005 INE
Poboación estranxeira 31 10 21 2005 INE
Idade media 51,9 48,6 54,9 2005 IGE
             
Movemento natural da poboación Total Homes Mulleres Período Fonte
Nacementos 4 2 2 2005 IGE-INE
Defuncións 35 19 16 2005 IGE-INE
Matrimonios 5     2005 IGE-INE
Saldo vexetativo -19     2004 IGE-INE
             
Movementos migratorios Emigracións Inmigracións Período Fonte
Á mesma provincia 40 38 2004 INE
A outra provincia 11 12 2004 INE
A outra comunidade 5 11 2004 INE
Estranxeiro 2 2 2004 INE
             
Paro rexistrado (2) Total Homes Mulleres Período Fonte
Por idade          
   menores de 25 anos 11 5 6 2005 CT
   outras idades 111 46 65 2005 CT
           
Por sectores de actividade        
   Agricultura 8     2005 CT
   Industria 17     2005 CT
   Construción 12     2005 CT
   Servizos 68     2005 CT
   Sen emprego anterior 17     2005 CT
             
Eleccións     Dato Período Fonte
Censo electoral     1.723 2005 CP

Indicadores demográficos     Dato Período Fonte
Taxa bruta de natalidade (o/oo)     3,1 2004 IGE
Taxa bruta de mortalidade (o/oo)     17,5 2004 IGE
Índice de envellecemento     327 2005 IGE
Idade media á maternidade     31,7 2004 IGE
Número medio de fillos por muller     0,6 2004 IGE
Taxa bruta de nupcialidade (o/oo)     1,5 2004 IGE
           
Idade media ó primeiro matrimonio   Homes Mulleres Período Fonte
    28,9 28,4 2004 IGE
           
Censo de vivendas 2001     Dato Período Fonte
Vivendas familiares     1.222 2001 INE
   principais     805 2001 INE
   secundarias     194 2001 INE
   baleiras     222 2001 INE
Edificios     1.090 2001 INE
Locais     88 2001 INE
           
Actividade (Censo 2001) Total Homes Mulleres Período Fonte
Taxa de actividade 40,9 56,9 26,9 2001 INE
Taxa de paro 17,5 14,8 22,6 2001 INE
           
Ocupados por sectores          
   Agricultura 144 83 61 2001 INE
   Pesca 1 1 0 2001 INE
   Industria 84 68 16 2001 INE
   Construción 90 87 3 2001 INE
   Servizos 288 169 119 2001 INE
 
ECONOMÍA
Agricultura Dato Período Fonte  
Número de explotacións de gando bovino 21 2003 IGE-CMR
Total bovinos 36 2003 IGE-CMR
         
Administración pública Dato Período Fonte
Ingresos municipais 1.007.067,06 2002 CC-MH
   Tributos municipais (3) 273.214,33 2002 CC-MH
      Impostos directos 122.384,23 2002 CC-MH
      Impostos indirectos 25.763,58 2002 CC-MH
      Taxas e outros 125.066,52 2002 CC-MH
Rendemento medio do IRPF 8.251,75 2003 AEAT
         
Construción (4) Dato Período Fonte
Número de vivendas a crear de nova planta 6 2004 IGE-MF
Variación neta do parque de vivendas 6 2004 IGE-MF
Número de edificios a crear de nova planta 4 2004 IGE-MF
         
Comercio polo miúdo Dato Período Fonte
Número de establecementos comerciais 17 2002 IGE
Superficie de venda media m² 43,34 2002 IGE
         
Indicador municipal da renda dos fogares (1) Dato Período Fonte
Renda dispoñible bruta (euros por habitante) 8.110 2002 IGE
Empresas Dato Período Fonte
Empresas por condición xurídica      
   Persoas físicas 72 2003 IGE
   Sociedades anónimas 0 2003 IGE
   Sociedades de responsabilidade limitada 23 2003 IGE
   Cooperativas 0 2003 IGE
   Outras 4 2003 IGE
           
Empresas por actividade Industria Construción Servizos Período Fonte
  25 16 58 2003 IGE
           
      Dato Período Fonte
Empresas por estratro de asalariados      
   Peme 99 2003 IGE
     Microempresa 97 2003 IGE
        sen asalariados 64 2003 IGE
        de 1 a 9 asalariados 33 2003 IGE
     Pequena empresa (de 10 a 49 asalariados) 2 2003 IGE
     Mediana empresa (de 50 a 249 asalariados)   2003 IGE
   Gran empresa (250 e máis asalariados)   2003 IGE
           
Número de unidades locais 119 2003 IGE

Para máis información consultar o banco de datos municipal

(..) Dato non dispoñible

(-) Non procede

(X) Segredo estatístico

(1) Datos provisionais

(2) O Total pode non coincidir coa suma de Homes e Mulleres xa que os datos son as medias de varios meses. A partir de Maio de 2005 hai un cambio metodolóxico. Os datos do ano 2005 son a media dos meses de Maio a Decembro

(3) A partida de tributos municipais non coincide exactamente cos tributos, senón que tamén poden estar incluídos outros tipos de ingresos como prezos

(4) As sumas provinciais non coinciden coas municipais xa que se realizan estimacións por elevacións para concellos sen resposta, distinguindo entre maiores e menores de 10.000 habitantes

AEAT: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

CC: Consello de contas

CMR: Consellería do Medio Rural

CP: Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

CT: Consellería de Traballo

IGE: Instituto Galego de Estatística

INE: Instituto Nacional de Estadística

MF: Ministerio de Fomento

MH: Ministerio de Hacienda

Leave a comment

Go to top