Datos censais 2018

Poboación 2018

Distribuición da Poboación 2018

Castro de O Casar

Castro de Lamas

Castro de Lamas

Artigo de 1955 «INACTIVIDAD EN LA VIDA MUNICIPAL » (V. Paseiro)

El pueblo Gallego 1955

O seguinte texto, é un artigo do Venres 19 de Agosto de 1955, páxina 9 de «El Pueblo Gallego» feito por V. Paseiro. Desde que se ha procedido a la renovación de caraos edilicios en virtud de las elecciones municipales que hace contados meses…