Datos demográficos 2006

SOCIEDADE E POBOACIÓN

Poboación (Padrón) Total Homes Mulleres Período Fonte
Poboación 1.893 .. .. 2006 INE
de 0 a 15 anos 137 75 62 2005 INE
de 16 a 64 anos 1.153 598 555 2005 INE
de 65 e máis anos 641 253 388 2005 INE
Poboación estranxeira 31 10 21 2005 INE
Idade media 51,9 48,6 54,9 2005 IGE

SOCIEDADE E POBOACIÓN
Poboación (Padrón) Total Homes Mulleres Período Fonte
Poboación 1.893 .. .. 2006 INE
de 0 a 15 anos 137 75 62 2005 INE
de 16 a 64 anos 1.153 598 555 2005 INE
de 65 e máis anos 641 253 388 2005 INE
Poboación estranxeira 31 10 21 2005 INE
Idade media 51,9 48,6 54,9 2005 IGE
Movemento natural da poboación Total Homes Mulleres Período Fonte
Nacementos 4 2 2 2005 IGE-INE
Defuncións 35 19 16 2005 IGE-INE
Matrimonios 5 2005 IGE-INE
Saldo vexetativo -31 2005 IGE-INE
Movementos migratorios Emigracións Inmigracións Período Fonte
Á mesma provincia 57 39 2005 INE
A outra provincia 8 13 2005 INE
A outra comunidade 6 12 2005 INE
Estranxeiro 7 11 2005 INE
Paro rexistrado (2) Total Homes Mulleres Período Fonte
Por idade
menores de 25 anos 11 5 6 2005 CT
outras idades 111 46 65 2005 CT
Por sectores de actividade
Agricultura 8 2005 CT
Industria 17 2005 CT
Construción 12 2005 CT
Servizos 68 2005 CT
Sen emprego anterior 17 2005 CT
Eleccións Dato Período Fonte
Censo electoral 1.723 2005 CP
Indicadores demográficos Dato Período Fonte
Taxa bruta de natalidade (o/oo) 3,1 2004 IGE
Taxa bruta de mortalidade (o/oo) 17,5 2004 IGE
Índice de envellecemento 327 2005 IGE
Idade media á maternidade 31,7 2004 IGE
Número medio de fillos por muller 0,6 2004 IGE
Taxa bruta de nupcialidade (o/oo) 1,5 2004 IGE
Idade media ó primeiro matrimonio Homes Mulleres Período Fonte
28,9 28,4 2004 IGE
Censo de vivendas 2001 Dato Período Fonte
Vivendas familiares 1.222 2001 INE
principais 805 2001 INE
secundarias 194 2001 INE
baleiras 222 2001 INE
Edificios 1.090 2001 INE
Locais 88 2001 INE
Actividade (Censo 2001) Total Homes Mulleres Período Fonte
Taxa de actividade 40,9 56,9 26,9 2001 INE
Taxa de paro 17,5 14,8 22,6 2001 INE
Ocupados por sectores
Agricultura 144 83 61 2001 INE
Pesca 1 1 0 2001 INE
Industria 84 68 16 2001 INE
Construción 90 87 3 2001 INE
Servizos 288 169 119 2001 INE
ECONOMÍA
Agricultura Dato Período Fonte
Número de explotacións de gando bovino x 2005 IGE-CMR
Total bovinos x 2005 IGE-CMR
Administración pública Dato Período Fonte
Ingresos municipais .. 2005 MH
Impostos directos .. 2005 MH
Impostos indirectos .. 2005 MH
Taxas e outros .. 2005 MH
Rendemento medio do IRPF 8.485,78 2004 AEAT
Construción (3) Dato Período Fonte
Número de vivendas a crear de nova planta 1 2005 IGE-MF
Variación neta do parque de vivendas 1 2005 IGE-MF
Número de edificios a crear de nova planta 1 2005 IGE-MF
Comercio polo miúdo Dato Período Fonte
Número de establecementos comerciais 17 2002 IGE
Superficie de venda media m² 43,34 2002 IGE
Indicador municipal da renda dos fogares (1) Dato Período Fonte
Renda dispoñible bruta (euros por habitante) 8.110 2002 IGE
Empresas (4) Dato Período Fonte
Empresas por condición xurídica
Persoas físicas 83 2004 IGE
Sociedades anónimas 2004 IGE
Sociedades de responsabilidade limitada 23 2004 IGE
Cooperativas 2004 IGE
Outras 5 2004 IGE
Empresas por actividade Industria Construción Servizos Período Fonte
26 19 66 2004 IGE
Dato Período Fonte
Empresas por estratro de asalariados
Peme 111 2004 IGE
Microempresa 108 2004 IGE
sen asalariados 74 2004 IGE
de 1 a 9 asalariados 34 2004 IGE
Pequena empresa (de 10 a 49 asalariados) 3 2004 IGE
Mediana empresa (de 50 a 249 asalariados) 2004 IGE
Gran empresa (250 e máis asalariados) 2004 IGE
Número de unidades locais 129 2004 IGE

Para máis información consultar o banco de datos municipal

(..) Dato non dispoñible

(-) Non procede

(X) Segredo estatístico

(1) Datos provisionais

(2) O Total pode non coincidir coa suma de Homes e Mulleres xa que os datos son as medias de varios meses. A partir de Maio de 2005 hai un cambio metodolóxico. Os datos do ano 2005 son a media dos meses de Maio a Decembro

(3) As sumas provinciais non coinciden coas municipais xa que se realizan estimacións por elevacións para concellos sen resposta, distinguindo entre maiores e menores de 10.000 habitantes

(4) Nota: só se inclúen as empresas con sede social en Galicia

AEAT: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

CMR: Consellería do Medio Rural

CP: Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

CT: Consellería de Traballo

IGE: Instituto Galego de Estatística

INE: Instituto Nacional de Estadística

MF: Ministerio de Fomento

MH: Ministerio de Hacienda

Leave a comment

Go to top